Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δέκα (10) Δημοτικών Ξενώνων σε οικισμούς του Δήμου Νεστορίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Νεστορίου προτίθεται να προβεί σε διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δέκα (10) Δημοτικών Ξενώνων σε οικισμούς του Δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον κ. Νικολόπουλο Βασίλειο στο τηλέφωνο 2467352314.

Νεστόριο 13/03/2017
Εκ του Δήμου Νεστορίου