Ενημερωτικό Δελτίο

Ο Δήμος Νεστορίου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 7 Νοεμβρίου 2022 και οργανώνεται στο πλαίσιο του Έργου “Βιώσιμες και σχεδόν μηδενικών εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των δημόσιων κτηρίων – nZECom”, που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία (EU Interreg-IPA CBC Greece-Albania).

Αναλυτικό Δελτίο Τύπου – Λεπτομέρειες της Εκδήλωσης

Πρόσκληση

Εγγραφή (απαιτείται): Παρακαλούμε να εγγραφείτε για τη συμμετοχή σας χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (https://forms.gle/GJDNqPQudD1cKRDi6) για να λάβετε τον σύνδεσμο (Link) της εκδήλωσης