Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας με Ακρωνύμιο “Cult2Routes”

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες διαχείρισης – ανάπτυξης και παρακολούθησης της πράξης Cult2routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» με Ακρωνύμιο “Cult2Routes”