Αποφάσεις Δημάρχου Νεστορίου περί ορισμού Αντιδημάρχων – Εντεταλμένων Συμβούλων.

Απόφαση Δημάρχου Νεστορίου 01/2024: «Ορισμός Αντιδημάρχου- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Απόφαση Δημάρχου Νεστορίου 02/2024: «Ορισμός Αντιδημάρχου- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Απόφαση Δημάρχου Νεστορίου 03/2024: «Ορισμός Αντιδημάρχου- μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»

Απόφαση Δημάρχου Νεστορίου 04/2024: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ»

Απόφαση Δημάρχου Νεστορίου 05/2024: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ»