Αναλυτική ενημέρωση Δημάρχου για το πρόβλημα του νερού στο Νεστόριο

Το πρόβλημα που σημειώθηκε στην υδροδότηση του οικισμού Νεστορίου, προέκυψε σε δύο διαφορετικές φάσεις, από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους λόγους.

Αρχικά ήταν πρόβλημα ποσότητας (λειψυδρία), στη συνέχεια πρόβλημα θολότητας. Ποτέ όμως δεν ήταν πρόβλημα ποιότητας που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια του νερού και κατά συνέπεια την υγεία των καταναλωτών.

Αναλυτικά

Κατά το παρελθόν ο οικισμός Νεστορίου υδρευόταν με φυσική ροή από τις πηγές της Κοτύλης. Η υδροδότηση αυτή διακόπηκε το 2015, ως εξαιρετικά ασύμφορη και προβληματική. Οι συνεχείς θραύσεις των αγωγών φυσικής ροής καθιστούσαν αναγκαίες διαρκείς, κοπιώδεις και κοστοβόρες επεμβάσεις συνεργείων κι η υψηλή περιεκτικότητα αργίλου στο νερό σταδιακά απέφρασε κι έθετε εκτός λειτουργίας μεγάλα τμήματα του εσωτερικού δικτύου. Έτσι σήμερα η ύδρευση του οικισμού πραγματοποιείται από δύο πηγάδια κοντά στην κοίτη του Αλιάκμονα. Πρόκειται για απόλυτα φερέγγυες και δοκιμασμένες σε μεγάλο βάθος χρόνου υδροδοτήσεις, οι οποίες πολύ σπάνια δημιουργούν προβλήματα και μόνο κάτω από ιδιαίτερα αρνητικές συγκυρίες.

Τα όποια μικροπροβλήματα κατά καιρούς εμφανίστηκαν, ποτέ δεν συσχετίστηκαν με την ποιότητα του νερού, η οποία παρακολουθείται αδιαλείπτως με χημικές, μικροβιολογικές και άλλες αναλύσεις που διενεργεί ο Δήμος υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Υγείας. Εξάλλου, ποτέ στο Νεστόριο δεν προέκυψαν θέματα δημόσιας υγείας οφειλόμενα στο νερό. Πρόσθετος τρόπος υδροδότησης του Νεστορίου, αυτή την στιγμή, δεν υπάρχει. Ο Δήμος παραμένει ανοικτός σε οποιαδήποτε υπόδειξη, αρκεί αυτή να είναι καλόβουλη, τεκμηριωμένη και εφικτή.

Το πρόβλημα της λειψυδρίας

Στις 10 Αυγούστου ελήφθη απόφαση να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας το πλέον παραγωγικό πηγάδι κι ο πλήρης φόρτος υδροδότησης μεταφέρθηκε στο εφεδρικό πηγάδι του ‘παραδείσου’, αυτού δηλαδή με την μικρότερη παροχή. Ο λόγος της εξαίρεσης του πρώτου πηγαδιού οφειλόταν σε ένα προσωρινό πρόβλημα που δημιούργησε η συσσώρευση ιλύος (λάσπης) στην κοίτη του ποταμού κοντά στο πηγάδι. Το ζήτημα αυτό ήδη αντιμετωπίζεται από την Περιφέρεια. Εν τω μεταξύ, λόγω της αυξημένης κατανάλωσης των ημερών, διαπιστώθηκε πως το πηγάδι του ‘παραδείσου’ δεν κατάφερνε να ανταποκριθεί πλήρως στην ζήτηση. Τότε εκδόθηκε η πρώτη ανακοίνωση με την οποία καλούταν ο κόσμος να περιορίσει κατά το δυνατόν τις καταναλώσεις του, και επειδή αυτό δεν απέδωσε αρκετά, διακόπηκε αναγκαστικά για ένα βράδυ η γενική παροχή και χρησιμοποιήθηκαν υδροφόρες της Περιφέρειας με τις οποίες επιτεύχθηκε πλήρης επαναπλήρωση των δεξαμενών. Την επομένη, το δίκτυο ξαναλειτούργησε με πλήρως αποκατεστημένη την ισορροπία του και πλήρως διασφαλισμένη την ποιότητα του νερού του.

Τα όποια σενάρια κυκλοφόρησαν περί δήθεν μόλυνσης του νερού από περιβαλλοντικούς ρύπους και λύματα, όπως έδειξαν οι επανειλημμένες αναλύσεις, δεν είχαν -και δεν έχουν- την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα. Και επειδή η διακίνηση τέτοιων μυθευμάτων άπτεται της δημόσιας υγείας και των ευθυνών της Διοίκησης, ο Δήμος Νεστορίου επιφυλάσσεται να κινηθεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα εναντίον των όποιων διακινητών.

Το πρόβλημα της θολότητας

Την Δευτέρα 22 Αυγούστου το πρωί παρατηρήθηκε μεγάλη θόλωση των νερών του Αλιάκμονα, οφειλόμενη προφανώς στις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν ψηλότερα στην οροσειρά. Ένα μέρος αυτής της θολότητας κατάφερε να διεισδύσει στο -εν χρήσει- πηγάδι του “παραδείσου” και κατόπιν στο δίκτυο. Αμέσως μόλις εντοπίστηκε το πρόβλημα, ελήφθησαν μέτρα και έγιναν όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία ενέργειες, σε συνεννόηση με την Διεύθυνση Υγείας Καστοριάς, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών και να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Πιο Συγκεκριμένα

1. Με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώθηκε ο κόσμος να διακόψει τη χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα κλπ μέχρι νεωτέρας.

2. Ενημερώθηκε η Διεύθυνση Υγείας και ζητήθηκαν κατευθύνσεις.

3. Υπερχλωριώθηκαν τα πηγάδια, οι δεξαμενές και το δίκτυο (σύμφωνα με τις οδηγίες).

4. Καθαρίστηκαν οι δεξαμενές και άνοιξαν οι βάνες εκκένωσης

5. Διανεμήθηκαν από φορτηγά του Δήμου προς όλα τα νοικοκυριά εμφιαλωμένα νερά.

6. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ξεθολώσει το συγκεκριμένο πηγάδι.

7. Πάρθηκαν δείγματα για μικροβιολογικές αναλύσεις.

8. Έγινε χημική ανάλυση υπολείμματος αμμωνίας (που σχετίζεται με λυματικούς ρύπους).

9. Μετρήθηκε επανειλημμένα το επίπεδο του χλωρίου τόσο στο πηγάδι όσο και στο δίκτυο.

10. Κλήθηκε η ΔΕΥΑΚ και πρόσφερε την βοήθεια της (μέτρηση θολότητας, χημική ανάλυση αμμωνίας, χλωρίωση πηγαδιού κα).

Όλες αυτές οι συντονισμένες κινήσεις οδήγησαν στην ταχύτατη αποκατάσταση του προβλήματος και στην επαναφορά της υδροδότησης. Έως το βράδυ της ίδιας μέρας είχε αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα της θολότητας και το νερό ξανάγινε διαυγές.

Οι μετρήσεις θολότητας των δύο πηγαδιών είχαν τα εξής αποτελέσματα :

• Πηγάδι Παραδείσου θολότητα 1,14%.

• Πηγάδι Γέφυρας θολότητα 1,5%.

Αποτελέσματα που δείχνουν απόλυτη διαύγεια, αφού είναι καλύτερα ακόμη και από τα προβλεπόμενα όρια 5-8%. Οι μικροβιολογικές αναλύσεις ακόμη και της 1ης μέρας, παρά την θολότητα, ήταν καλές (εντός ορίων), ενώ αυτές της 2ης μέρας ακόμη καλύτερες. Οι χημικές αναλύσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση πιθανών λυματικών ρύπων ήταν άριστες (μηδενική συγκέντρωση). Έγινε και 3η ανάλυση (3η μέρα) της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται, ενώ πρόκειται να γίνει και 4η ανάλυση για μεγαλύτερη βεβαιότητα.

Εφόσον αποδειχθούν και αυτά τα αποτελέσματα ικανοποιητικά, όπως αναμένεται, τότε το νερό θα δοθεί ως απολύτως ασφαλές προς κατανάλωση. Θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.

Συμπερασματικά

1. Πράγματι ο Δήμος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα λειψυδρίας, για τον λόγο που εξηγήθηκε, το οποίο αντιμετωπίστηκε άμεσα με τον καλύτερο τρόπο.

2. Τέτοια προβλήματα επάρκειας υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν σ’ όλους τους Δήμους της Ελλάδας και σ’ όλους τους οικισμούς. Μάλιστα όσο επιτείνεται το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής (βλέπε Κεντρική Ευρώπη), το πρόβλημα της έλλειψης πόσιμου νερού θα μεγαλώνει.

3. Το Νεστόριο, λόγω του νέου πηγαδιού, δύσκολα θα αντιμετωπίσει στο ορατό μέλλον πρόβλημα επάρκειας νερού. Απόδειξη ήταν η περσυνή χρονιά, που παρά τον καύσωνα, το Νεστόριο δεν ‘’έμεινε’’ ποτέ από νερό.

4. Η θολότητα ήταν απρόσμενη, αλλά όχι πρωτόγνωρη. Έχει ξανασυμβεί και στο παρελθόν, ενδεχομένως να συμβεί και στο μέλλον. Δεν σχετίζεται όμως με μικροβιακή επιβάρυνση συγκεκριμένης αιτιολογίας. Αυτό το απέδειξαν οι αναλύσεις της 1ης και 2ης μέρας και θα το δείξουν και των επόμενων ημερών. Ήταν κάτι που ενόχλησε, χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα. Αποκαταστάθηκε άμεσα, χωρίς το Νεστόριο να ξεμείνει από νερό για κάθε χρήση.

5. Ο Δήμος, με το προσωπικό και τους συνεργάτες του, έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν και έλυσε τα προβλήματα άμεσα και αποτελεσματικά χωρίς καμία παρενέργεια ή άλλη επίπτωση.

6. Παρ’ όλα αυτά ορισμένοι συνδημότες -και όχι μόνο- αντί να κατανοήσουν το πρόβλημα, που οφειλόταν σε εξωτερικούς παράγοντες και μόνον, παραγνωρίζοντας τις συστηματικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι δημοτικές υπηρεσίες και αρνούμενοι να επιδείξουν μια στοιχειώδη υπομονή, έγιναν σχολιαστές και επικριτές, εξαπέλυσαν ύβρεις, ψευδολογίες, παραπληροφόρηση και συκοφαντίες. Αυτοί όμως δεν πρέπει να ξεχνούν δυο πράγματα:1. ότι κάθε δημόσια τοποθέτηση έχει επιπτώσεις και2. ότι όλοι (θεσμικοί και απλοί πολίτες) κρίνονται στη συνείδηση του κόσμου και από τα λόγια και από τα έργα τους.

Οφείλονται θερμές ευχαριστίες

• Στους υδραυλικούς του Δήμου που νυχθημερόν εργάζονται για ν’ αντιμετωπίζουν τα συνεχή προβλήματα, αλλά και το συγκεκριμένο πρόβλημα του Νεστορίου.

• Στον Αντιδήμαρχο Σπύρο Σουκαλόπουλο, στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Νεστορίου Μάρκο Βυσούλη και στους Δημοτικούς Συμβούλους Ιωάννα Νταούτη, Κώστα Γιούπα και Ανδρομάχη Σουκαλοπούλου για την εξαιρετικά αποτελεσματική συνδρομή τους.

• Στην ΔΕΥΑΚ και τον Δήμο Καστοριάς για τη βοήθεια και τη συμπαράσταση τους.

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφέρεια Καστοριάς, την Αντιπεριφερειάρχη κ. Δ. Κοζατσάνη και τον Προϊστάμενο Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Στ. Κωτσάκο για την άμεση ανταπόκριση και την ένταξη του έργου εξυγίανσης της περιοχής του πηγαδιού.Οι κάτοικοι του Νεστορίου θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι ο Δήμος κάνει και θα κάνει τα πάντα προκειμένου αυτοί να αισθάνονται ασφαλείς σε ό,τι σχετίζεται με το νερό.

Χρήστος Γκοσλιόπουλος

Δήμαρχος Νεστορίου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΓΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗ ΓΚΕΤΣΙΟ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεστορίου συνήλθε σήμερα 8 Αυγούστου 2022 σε έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση με αφορμή την θλιβερή είδηση του θανάτου του Πασχάλη Γκέτσιου, πρώην Δημάρχου Νεστορίου, προκειμένου να εκφράσει τη θλίψη του και να αποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος.

Ο Πασχάλης Γκέτσιος με την ιδιότητα του επιστήμονα οδοντιάτρου και με την πολυετή του πορεία στην αυτοδιοίκηση υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια, ήθος, αξιοπρέπεια και αφοσίωση τον τόπο μας και την τοπική κοινωνία. Η προσφορά του υπήρξε μεγάλη και η αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Νεστόριο, αλλά και για ολόκληρο τον Δήμο Νεστορίου, ανεξάντλητη. Το έργο και η συνεισφορά του αποτελεί παρακαταθήκη παγκοίνως αναγνωρίσιμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεστορίου με αισθήματα βαθιάς οδύνης και θλίψης για τον αδόκητο θάνατο του εκλιπόντος,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Να εκφράσει τα θερμά συλλυπητήρια και τη βαθύτατη θλίψη του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύζυγο και στους οικείους του εκλιπόντος.
  2. Να κηρυχθεί η 9η Αυγούστου 2022, ημερά κηδείας του εκλιπόντος, ως ημέρα πένθους για τον Δήμο Νεστορίου και να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου.
  3. Να επανέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο στο άμεσο μέλλον, με νεότερη απόφασή του, προκειμένου να αναγνωρίσει έμπρακτα το έργο και την προσφορά του και να αποδώσει την απαιτούμενη τιμή στο πρόσωπό του.
  4. Να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο.
  5. Να διατεθεί χρηματικό ποσό, αντί στεφάνου, προς τον εθελοντικό οργανισμό για τα δικαιώματα του παιδιού «ΚΕΛΕΤΡΟΝ – ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ».
  6. Να αναγνωσθεί το παρόν ψήφισμα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την τέλεση της εξοδίου ακολουθίας.
  7. Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.

Η μνήμη του Πασχάλη Γκέτσιου ας είναι αιώνια και το χώμα του αγαπημένου του Νεστορίου που θα τον σκεπάσει, ελαφρύ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κοσμάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 9-8-2022

Με απόφαση του Δημάρχου Νεστορίου Χρήστου Γκοσλιόπουλου, αύριο 9 Αυγούστου 2022, οι υπηρεσίες του δήμου θα παραμείνουν κλειστές σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του πρώην δημάρχου Πασχάλη Γκέτσιου, ενώ οι σημαίες των δημοτικών καταστημάτων θα κυματίζουν μεσίστιες κατά την διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :5674/22-7-2022 ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
  ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ : 1.530.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1. Ο ΔήμοςΝεστορίουΝομού Καστοριάςπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό ΗλεκτρονικόΔιαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεσητου έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ», με εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.530.000,00€(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Συστημικόςα/α στο ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα: 189849

CPV: 45240000-1(Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά  έργα)

KωδικόςΝUTS: EL 532

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύληςwww.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχήςwww.nestorio.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/08/2022, η αναθέτουσααρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψηςσύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/08/2022.Πληροφορίεςστο Δημοτικό Κατάστημα Νεστορίου Καστοριάς (οικισμός Νεστορίου, οδός Δημοτική) στα γραφεία της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες(τηλ 2467052324, 2467352323, 2467352321Fax 2467031242, email: nestokep@otenet.gr). Αρμόδιοι υπάλληλοικα Γκούρα Αγνή, κα Βραγγάλα Αλεξάνδρα &κος Μπούσιος Στέφανος.

3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι: Αρχή τοπικήςαυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται απόκεντρική αρχή αγορών.

5. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχειτροποποιηθεί και ισχύει.

6. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακήςπύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, σύμφωνα με την παράγραφο 3.5(η) της διακήρυξης.

7. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.

8. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχονταστον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η22/08/2022, ημέρα Δευτέρακαι ώρα η 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η26/08/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.

10. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιεςμονάδες επί τοις εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργακατηγορίας α) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  έργων ή β)  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ και άνω και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω Ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για τηνυποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφήπρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικούμητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

13. Το έργο χρηματοδοτείται απόπιστώσεις τουΠρογράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο   ύψους μέχρι του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

14. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντεςοικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ.ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδωνεξακοσίωνεβδομήντα (30.600,00€) ευρώκαι ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη τουχρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικώνφορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

15. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

16. Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο και απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.

17. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

18. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)μήνεςαπό την ημερομηνίαυπογραφής της σύμβασης.

19. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές / προσωρινή δικαστική προστασίαμπορούν να υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

20. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό44/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγκριση των όρωνδημοπράτησης με τηνυπ’ αριθμό 130/2022απόφασητης ΟικονομικήςΕπιτροπής του Δήμου. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 5353/2022απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης. Τοαποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

21. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα www.nestorio.gr σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» diavgeia.gov.gr.

Νεστόριο 22/07/2022
Ο Δήμαρχος Νεστορίου
 
 
ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ