ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ

Σε συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς, λειτουργεί και στο Νεστόριο το Κέντρο Κοινότητας.

Στο Νεστόριο η εξυπηρέτηση γίνεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 9:00 έως 14:00 στο Δημαρχείο.

Ανακοίνωση για την πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr

Ανακοίνωση για την πλατφόρμα akatharista.apps.gov.gr

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για τις υποχρεώσεις σχετικά με τον καθαρισμό, από χόρτα, ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων με βάση την 20/2023 (αρ. 18851/2023) πυροσβεστική διάταξη, ο Δήμος Νεστορίου ενημερώνει για τα παρακάτω που προκύπτουν με βάση τον ν.5075/2023 άρθρο 31 :

• Μετά τον καθαρισμό των οικοπέδων, θα πρέπει ο κάθε υπόχρεος να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών στην διεύθυνση akatharista.apps.gov.gr μέχρι το αργότερο την 31/06/2024.

• Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

• Σε κάθε περίπτωση καθαρισμού από τον Δήμο λόγω μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού εκ μέρους του ιδιοκτήτη, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

• Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση.

• Η υποβολή ψευδούς δήλωσης, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών.