ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – PRESS RELEASE

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GREENPOINT-MOB θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 στο Νεστόριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG – IPA CBC ΔΛΛΑΓΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 από το Δήμο Νεστορίου και τη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ). Το έργο  GREENPOINT-MOB αφορά την πρόληψη και την ανακύκλωση των απορριμμάτων και την ανάπτυξη ενός κινητού πράσινου σημείου για τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας.

Διαβάστε περισσότερα…

 

The kick-off meeting of the GREENPOINT-MOB project will take place on Monday and Tuesday 8th and 9th October 2018 in Nestorio within the framework of the European Program INTERREG – IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020 by the Municipality of Nestorio and the Waste Management of Western Macedonia (DIADYMA SA). The GREENPOINT-MOB project deals with the prevention and recycling of waste and the development of a mobile green point for the cross-border area Greece – Albania.

Read more…