Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νεστορίου με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΧΙΟΝΑΤΟ»

Ο Δήμαρχος Νεστορίου κ. Πασχάλης Γκέτσιος και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, προχώρησαν σε υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την κατασκευή από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟ-ΧΙΟΝΑΤΟ» συνολικού προϋπολογισμού 5.340.000,00€ με Φ.Π.Α.