ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗ – ΒΕΚΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος
Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή
Νεστόριο 07/12/2018
Αρ.Πρωτ.:4419

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεστορίου, ως Διαχειριστής του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή, θα προβεί στην χορήγηση υποτροφιών, για το σχολικό έτος 2017-2018 και θα διανείμει το ποσό των 1350 ευρώ, από το Κληροδότημα Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή προς το Δημοτικό Σχολείο Επταχωρίου, σε έναν (1) μαθητή που έχει αποφοιτήσει από Δημοτικό Σχολείο Κονίτσης διότι το Δημοτικό σχολείο Επταχωρείου τελεί σε αναστολή, με βασική προϋπόθεση την καταγωγή και την μόνιμη κατοικία του, το Επταχώρι Καστοριάς.
Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στον Δήμο Νεστορίου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης σε μία ημερήσια Αθηναϊκή εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νεστορίου.

Πληροφορίες: Νικολόπουλος Βασίλειος
Τηλ.: 2467352314

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκέτσιος Πασχάλης
Δήμαρχος Νεστορίου