Ερωτηματολόγιο Καταναλωτών Πόσιμου Ύδατος Δήμου Νεστορίου

Θα εκτιμούσαμε αν συμπληρώνατε το παρόν Ερωτηματολόγιο, αποτυπώνοντας την ειλικρινή σας άποψη/εντύπωση σχετικά με το παρεχόμενο πόσιμο νερό από τον Δήμο Νεστορίου.

Οι θέσεις και οι προτάσεις σας θα ληφθούν υπόψη στην Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) που εκπονείται, ενώ η συνολική σας συνεισφορά σας θα βοηθήσει στην προσπάθειά του Δήμου Νεστορίου για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στον τομέα της Ύδρευσης.

Ερωτηματολόγιο Καταναλωτών Πόσιμου Ύδατος Δήμου Νεστορίου