ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG 2014-2020 ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Λειτουργία Κινητού Πράσινου Σημείου στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και ανακύκλωσης»  Ακρωνύμιο Έργου:  GREENPOINT-MOB