ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για το έργο: GREENPOINT-MOB

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΝΕΦΟΥ – «CLOUD Services» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ GREENPOINT-MOB” στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling –GREENPOINT-MOB» με κωδικό Α2.1.1-8, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “GREECE – ALBANIA 2014-2020 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 % Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D 5.3.2.

Δείτε όλη την ανακοίνωση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *