Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

 Στο Νεστόριο εδώ και πολλές δεκαετίας λειτουργούσε μαθητική εστία του Ε.Ι.Ν. με σύγχρονο εστιατόριο στο οποίο σιτίζονταν οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου και το ολοήμερο Δημοτικό σχολείο Νεστορίου. Κατόπιν εφαρμογής των μνημονίων το Ε.Ι.Ν. σταμάτησε να λειτουργεί και πλέον χρησιμοποιείται ως αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων. Εκτός από την μαθητική εστία το ίδρυμα διαθέτει και τρία κτήρια τα οποία παραχωρήθηκαν στο Δήμο. Ο Δήμος Νεστορίου συντήρησε και ανακαίνισε τα κτήρια αυτά τα οποία σήμερα χρησιμοποιούνται ως ξενώνες για την φιλοξενία αντιπροσωπειών, συλλόγων, μουσικών σχημάτων, φοιτητών κ.ο.κ.

Τηλ. Επικοινωνίας : 2467352300
Fax : 2467031242