Υπηρεσίες

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Νικολόπουλος Βασίλειος (ΔΕ Διοικητικού) – Προϊστάμενος Τμήματος, τηλ.: 2467 352 314
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1. Αποστολίδου Χριστίνα – (ΔΕ Διοικητικού) – Δημοτολόγιο Ληξιαρχείο, τηλ.: 2467 352 313
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Γακοπούλου Δέσποινα (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) Προϊσταμένη Τμήματος, τηλ.: 2467 352 309
 2. Λάζου Βασιλική (ΔΕ Διοικητικού) : τηλ. 2467 352 309
 3. Καραφώτης Νικόλαος (ΤΕ Διοικητικών Λογιστών) – Εντάλματα-Μισθοδοσία : 2467 352 310
 4. Δημητριάδης Ιωάννης (ΔΕ Διοικητικού) – Ταμείο – Προϋπολογισμός – 2467 352 311
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ
 1. Λουδοβάρης Στέργιος (ΠΕ Γεωπόνων) – Προϊστάμενος : 2467 352 322
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 1. Μέλλιος Αθανάσιος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) – Προϊστάμενος Δ/νσης : τηλ. 2467 352 312
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 1. Μπούσιος Στέφανος (ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) – Προϊστάμενος Τμήματος : τηλ. 24673-52321
 2. Τοτονίδης Σταύρος (ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων)
 3. Σαρρηκαλαϊτζίδης Παντελεήμων (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)
 4. Σαββουλίδης Γεώργιος (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)
 5. Παπαθανασίου Νεκτάριος (ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων)
 6. Αθηνιώτη Αικατερίνη (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
 7. Στραβάκου Ελένη (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
 8. Σερδένης Απόστολος (ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων)
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 1. Γκούρα Αγνή (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) – Προϊστάμενος Τμήματος : τηλ. 2467 352 324
 2. Μητρόπουλος Χρήστος (ΥΕ Γενικών Καθηκόντων)
 3. Σαββουλίδης Γεώργιος (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 1. Βραγγάλα Αλεξάνδρα (ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών): 2467 352 323 & Αναπληρωτής Προϊστάμενη Τμήματος
 2. Μωυσίδης Χρήστος (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
ΚΕΠ Δ.Ε. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
 1. Βυσούλης Αθανάσιος (ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) – 24670 31044
 2. Σακαλή Διαμάντω (ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) – 24670 31044

ΚΕΠ Δ.Ε. ΑΚΡΙΤΩΝ

 1. Καραγιαννίδου Άννα (ΤΕ Διοικητικού)  : τηλ. 2467351714-715
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 1. Εγρές Κυριάκος ΠΕ Ψυχολόγος
 2. Λιάτση Ελευθερία ΠΕ Κοινωνιολόγος
 3. Μάσσα Παρασκευή ΔΕ Νοσηλεύτρια
 4. Ζήδρου Καλλιόπη ΔΕ Νοσηλεύτρια
 5. Μακροπούλου Όλγα ΥΕ Οικιακή Βοηθός