Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
FAX 2467031176 & 2467031242
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

2467352316

2467352318

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2467352300
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

Προϊστάμενος : 2467352314

2467352313

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ/ντης : 2467352312
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϊστάμενος : 2467352321

Υπάλληλος : 2467352323

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προϊσταμένη : 2467352324
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϊσταμένος : 2467352325
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2467352308 -309  -310 και -311
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 2467031044
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2467031031
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (ΔΕΤΠΟΝ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2467352300
Email nestokep@otenet.gr
ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 2467352300
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2467352300
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2467352300
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Γραφείο Α/βαθμιας εκπαίδευσης Νεστορίου 2467031206
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 2467031307
Νηπιαγωγείο Νεστορίου 2467031338
Νηπιαγωγείο Κρανοχωρίου 2467031080
Ολοήμερο 4/θεσιο Δημοτικό σχολείο Νεστορίου 2467031421
Ολοήμερο 2/θεσιο Δημοτικό σχολείο Κρανοχωρίου 2467031080
Γυμνάσιο Νεστορίου 2467031071
Λύκειο Νεστορίου 2467031214
Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Μαθητική Εστία Νεστορίου) 2467352300
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2467031216
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2467031199 – 2467031135
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2467031205 – 2467031218
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΗΣ 2467031059 – 2467031061
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2467031390
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2467086940
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2467031209 – 2467031176 (FAX)
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2467031213