Επίσκεψη κεντρικών κρατικών φορέων και τοπικών αρχών στο εργοτάξιο κατασκευής του φράγματος Νεστορίου

Την Παρασκευή 4/12/2015 και ώρα 13:00 συμμετείχαν σε σύσκεψη για τη πορεία του έργου κατασκευής του φράγματος του Νεστορίου, στα γραφεία της κατασκευάστριας εταιρείας στο εργοτάξιο Νεστορίου, συμμετεχόντων του Αντιδημάρχου Νεστορίου κ. Βάρνη,  του Γ.Γ. Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.) Κατασκευής και Συντήρησης Υδραυλικών Υποδομών κ. Παπαγιαννίδη συνοδευόμενου τεχνικού κλιμακίου της υπηρεσίας του, του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς συνοδευόμενου τεχνικού κλιμακίου, του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας και του Διευθυντή του εργοταξίου.

episkepsiFragma1

Επί τάπητος τέθηκε σύντομη swot ανάλυση ώστε να διευκρινιστούν οι ευκαιρίες και οι απειλές που εγκυμονούν για την ολοκλήρωση του έργου. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό από πλευράς της κρατικής κεντρικής διοίκησης και από μέρους των τοπικών φορέων αλλά και από την μεριά της κατασκευάστριας εταιρείας. Κατόπιν ακολούθησε αυτοψία στην περιοχή του φράγματος για να διαπιστωθεί η πρόοδος των έργων κατασκευής του.

episkepsiFragma2