Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΙΝΑΝΗ ΧΑΪΔΩ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΙΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ