Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΙΝΑΝΗ ΧΑΪΔΩ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΙΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΦΙΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ