Δήμαρχος

ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ