Κέντρο Ενημέρωσης Γράμμου

 Πρόκειται για ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό έργο που βρίσκεται στο Νεστόριο, έχει κατασκευαστεί και εξοπλιστεί από το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ με φορέα υλοποίησης την Ν.Α. Καστοριάς και θα στηρίξει σημαντικά τον ορεινό εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής.
Στο κέντρο αυτό οι επισκέπτες του θα ενημερωθούν πλήρως για την Ιστορία της περιοχής, τους οικισμούς, την πανίδα, την χλωρίδα, τα δάση, τα προστατευόμενα είδη κ.λ.π. με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, τις εκθεματικές επιφάνειες, τα ενημερωτικά φυλλάδια, τις ανάγλυφες παραστάσεις αλλά και τον ξεναγό που θα συζητά με τον κάθε επισκέπτη.


Τηλ. Επικοινωνίας : 2467352300
Fax : 2467031242