Βοήθεια στο Σπίτι

Στο Δήμο μας λειτουργεί το πρόγραμμα ¨Βοήθεια στο σπίτι¨, στο οποίο εργάζονται πέντε άτομα με τις εξής ειδικότητες:

  • Δύο Ψυχολόγοι
  • Δύο Νοσηλεύτριες
  • Μία Οικιακή βοηθός

οι οποίοι εξυπηρετούν και παρακολουθούν δεκάδες περιπτώσεων σε όλους τους οικισμούς. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που προσφέρει κοινωνικό έργο σε ειδικές περιπτώσεις δημοτών που έχουν  την ανάγκη προσωπικής επαφής  και στήριξης.

Υπεύθυνος:    Εγρές Κυριάκος
Τηλ. Επικοινωνίας :   2467352315
Fax : 2467031242