Υπηρεσίες

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Νικολόπουλος Βασίλειος (ΔΕ Διοικητικού) – Προϊστάμενος : τηλ. 24673-52317
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 1. Γουτσα Αικατερίνη – (ΔΕ Δοικητικού) – Δημοτολόγιο Ληξιαρχείο : τηλ. 24673-52313
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. Γακοπούλου Δέσποινα (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) – Έλεγχος Ενταλμάτων : 24673-52310
 2. Λάζου Βασιλική (ΔΕ Διοικητικού) – Ληξιαρχείο – Δημοτολόγιο – Είσπραξη Εσόδων ΔΕ : τηλ. 24670-84029
 3. Καραφώτης Νικόλαος (ΤΕ Διοικητικών Λογιστών) – Εντάλματα-Μισθοδοσία : 24673-52310
 4. Δημητριάδης Ιωάννης (ΔΕ Διοικητικού) – Ταμείο – Προϋπολογισμός – 24673-52311
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (κεπ)
 1. Βυσούλης Αθανάσιος (ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) –  24673-52319
 2. Σακαλή Διαμάντω (ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) –  24673-52320
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ
 1. Λουδοβάρης Στέργιος (ΠΕ Γεωπόνων) – Προϊστάμενος : 24673-52322
 2. Μητρόπουλος Χρήστος (ΥΕ Γενικών Καθηκόντων) – Αδέσποτα Ζώα (περισυλλογή, δημιουργία & λειτουργία καταφυγίων) : 24673-52300 / 322
 3. Αποστολίδου Χριστίνα (ΔΕ Διοικητικού) – Γραφείο Δημοτολογίου: τηλ. 2467352313
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ

Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ (ΔΕ Ακριτών)

 1. Σεργιαννίδης Σωτήριος (ΠΕ Διοικητικού) : τηλ. 24673-51714
 2. Καραγιαννίδου Άννα (ΤΕ Διοικητικού)  : τηλ. 24673-51715
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
 1. Σεργιαννίδης Σωτήριος (ΠΕ Διοικητικού) : τηλ. 2467084774
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 1. Μέλλιος Αθανάσιος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) – Προϊστάμενος Δ/νσης : τηλ. 24673-52312
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 1. Μπούσιος Στέφανος (ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) – Προϊστάμενος Τμήματος : τηλ. 24673-52321
 2. Τοτονίδης Σταύρος (ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων)
 3. Σαρρηκαλαϊτζίδης Παντελεήμων (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)
 4. Σαββουλίδης Γεώργιος (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)
 5. Παπαθανασίου Νεκτάριος (ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων)
 6. Αθηνιώτη Αικατερίνη (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
 7. Στραβάκου Ελένη (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
 8. Σερδένης Απόστολος (ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων)
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 1. Γκούρα Αγνή (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών) – Προϊστάμενος Τμήματος : τηλ. 24673-52324
 2. Βραγγάλα Αλεξάνδρα (ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών): 24673-52323 & Αναπληρωτής Προϊστάμενη ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 3. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος (ΔΕ Υδραυλικών)
 4. Μητρόπουλος Χρήστος (ΥΕ Γενικών Καθηκόντων)
 5. Σαββουλίδης Γεώργιος (ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων)
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 1. Ραπτόπουλος Κών/νος (ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών) – Προϊστάμενος Τμήματος : τηλ. 24673-52325
 2. Μωυσίδης Χρήστος (ΥΕ Εργατών Καθαριότητας)
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 1. Εγρές Κυριάκος ΠΕ Ψυχολόγος
 2. Λιάτση Ελευθερία ΠΕ Κοινωνιολόγος
 3. Μάσσα Παρασκευή ΔΕ Νοσηλεύτρια
 4. Ζήδρου Καλλιόπη ΔΕ Νοσηλεύτρια
 5. Μακροπούλου Όλγα ΥΕ Οικιακή Βοηθός