Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη του Νομού Καστοριάς κλειστά όλα τα σχολεία την Παρασκευή 8-1-2016

Σύμφωνα με την Αρ. Πρτ.: 904/17 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου Σωτήριου, κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων του Νομού Καστοριά , την Παρασκευή 08/01/2016.