ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TAP AG, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ

Την 07-03-2016 και ώρα 12:30μ.μ. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η τελική συμφωνία μεταξύ του Περιφερειάρχη και των πέντε εμπλεκόμενων Δημάρχων σχετικά με την οριστική κατανομή των αντισταθμιστικών οφελών από την εταιρεία TAP AG. Η συμφωνία ήταν ομόφωνη και θα επικυρωποιηθεί μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων.

U

Ο Δήμος Νεστορίου θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 440.000€. Το υπόψη ποσό αξιώθηκε από τον Δήμο για την σύνταξη υλοτομικών μελετών των πέντε δασικών δημοτικών εκτάσεων που διαχειρίζεται και απασχολούνται με την δραστηριότητα αυτή 300 περίπου δασεργάτες και προμηθεύουν με καυσόξυλα τους κατοίκους των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Νεστορίου. Η εφαρμογή αυτής της απόφασης θα δόση άμεση λύση στο πρόβλημα της ομαλής και διαρκής προμήθειας με καύσιμη ύλη για τη θέρμανση των δημοτών μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς επίσης θα διασφάλιση και τις θέσεις εργασίας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Νομού Καστοριάς. Πέραν των ανωτέρω διασφαλίζεται με τον πλέον έγκυρο τρόπο η αειφόρα εκμετάλλευση των δασικών εκτάσεων που συνεπάγεται την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής που αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό πνεύμονα ολόκληρης της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας.

U