Ενημέρωση από την ΑΝ.ΚΑΣ. για το πρόγραμμα LEADER 2014 – 2020

Τη Δευτέρα 27-06-2016 και ώρα 21:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου η ΑΝ.ΚΑΣ. θα προβεί σε παρουσίαση του προγράμματος LEADER 2014 – 2020 που αφορά την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.