Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΤΑΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΙΝΑΝΗ ΧΑΪΔΩ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΜΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΕΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΙΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ