ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ : του τ μ ή μ α τ ο ς ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Νεστορίου και συγκεκριμένα τμήματος του ισογείου ορόφου εμβαδού 40,76 τ.μ. με ειδική χρήση «Φαρμακείο» στο Μαθητικό Κέντρο Νεστορίου.