ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

Στα τέσσερα άρθρα του υπό διαβούλευση κανονισμού επιχειρείται η θέσπιση κανόνων και όρων πάνω στους οποίους θα στηρίζεται η αειφορική χρήση των βοσκοτόπων και η ορθή διαχείριση τους από τους κατόχους παραγωγικών ζώων και ζώων εργασίας. Καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για το κάθε είδος παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και ορίζεται η διαδικασία επιβολής τους.
Προκειμένου να διαμορφώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, την οριστική του μορφή καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους κατοίκους, δημότες ή μη, κοινωνικούς ή επαγγελματικούς φορείς αλλά και συλλόγους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους και να τις καταθέσουν μέχρι την Δευτέρα 7 Μάιου 2018
στα γραφεία του Δήμου Νεστορίου ή
στο fax: 2467031242 ή
στο email: nestokep@otenet.gr
Δείτε εδώ το ΣΧΕΔΙΟ του Κανονισμού Χρήσης και Λειτουργίας βοσκοτόπων Δήμου Νεστορίου