ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 13/2022

Ο Δήμαρχος Νεστορίου κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος

Έχοντας υπόψη:

Τις άσχημες καιρικές συνθήκες – υπερβολικό ψύχος, που σημειώθηκαν στο Δήμο μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έναρξη λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεστορίου, κατά μία (1) ώρα αργότερα, την Τρίτη 25-01-2022 και την Τετάρτη 26-01-2022.