ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη mobile εφαρμογής και διαδικτυακής πλατφόρμας με ψηφιοποίηση – ενσωμάτωση δεδομένων της πράξης Cult2Routes» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes»