ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Υπηρεσίες ανάπτυξης χαρτογραφικών υποβάθρων, GIS και προδιαγραφών σήμανσης των πολιτιστικών διαδρομών της ΠΡΑΞΗΣ Cult2Routes» (Υπηρεσίες ανάπτυξης χαρτογραφικών υποβάθρων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Emerging cultural tourism by discovering hiking and cultural routes in the CB area – Cult2Routes»