Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό: 1.200.000,00€ και κωδικό ΟΠΣ 5030894.

Με την 118/04-04-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε η Πράξη «Αποκατάσταση Μονής της Τσούκας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με προϋπολογισμό:  1.200.000,00€ και κωδικό ΟΠΣ 5030894, με δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.

Η Μονή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Τσούκας βρίσκεται σε μια απόκρημνη παραποτάμια πλαγιά του Αλιάκμονα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νεστορίου , του Νομού Καστοριάς . Η ίδρυση της μονής των Ταξιαρχών συνδέεται με την Βυζαντινή εποχή και πιο συγκεκριμένα με τον 13ο αιώνα .

Από το αρχιτεκτονικό σύνολο σώζονται σήμερα δύο ναοί , των Ταξιαρχών , στο χαμηλότερο επίπεδο και της Ζωοδόχου Πηγής, δεκαπέντε περίπου μέτρα ψηλότερα , καθώς και ένα μονόχωρο τρουλλαίο κτίσμα (πιθανόν τράπεζα), ενδιάμεσα των δύο ναών . Και τα τρία κτίσματα βρίσκονται σε όχι καλή κατάσταση , ενώ η υπάρχουσα επικοινωνία μεταξύ τους (μονοπάτι – καλντερίμι) δεν είναι εύκολη.

Με το ενταγμένο έργο προβλέπεται η πλήρης αποκατάσταση και ανάδειξη των τριών μνημείων, η αποκατάσταση όσων λιθόστρωτων τμημάτων υπάρχουν, καθώς και η κατασκευή νέων λιθόστρωτων (όπου δεν υπάρχουν) και σκαλοδρόμων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ομαλή πρόσβαση σε όλους τους χώρους της περιοχής .