Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2017 του ΄΄Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Νεστορίου΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ 169/13-11-2018 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεστορίου