ΟΡΙΣΜΟΙ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑ. ΝΤΑΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ Κ. ΛΕΚΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ Κ. ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ